یانون

گاه‌نوشته‌های یا.نون

یانون

گاه‌نوشته‌های یا.نون

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۰ ثبت شده است

خیلی این خاندان کرم منت دارند بر آدم ها....

رفته ام حمام برای غسل جمعه. ناگهان به خاطرم می رسد غسل زیارتش را هم بکنم. ساعت یازده و نیم روز جمعه است.

ساعت هنوز دوازده نشده. و من بلیط ساعت سه و ربع روز جمعه تهران به مشهد را رزرو کرده ام.

خیلی این خاندان کرم، منت دارند بر آدم ها.

دل‌شان نیامد انگار که نپذیرندم.

به مشهد می روم؛ یا می برندم.

حلال‌م کنید....

 

 

 

کم دست و دلم به بلاگ نویسی می رود این روزها. اما درست نیست چراغ این خانه روشن نماند.

---------------------

این را خیلی وقت بود قرار بود این جا منتشر کنم اما قسمت نمی شد انگار. 

از آن دسته اشعار و نوحه هایی ست که برخلاف این نوحه های این روزها، دوست داری گاهی صدها بار گوش کنی و با هر بارش بالا و پایین بروی و در جذبه‌ای عاشقانه از دنیا و مافیهایش فاصله بگیری......